Workspace là gì? Đây là một chức năng được tích hợp trên Office để người dùng có thể sử dụng Office một cách tốt nhất. Để hiểu rõ hơn về workspace cũng như các